Omet navegació

ACTIVITAT 4: Els dinosaures a casa nostra

Activitat 4: Els dinosaures a casa nostra

Qui no recorda la pel·lícula Parc Juràssic? Potser aquesta pel·lícula és la referència més propera que tens dels dinosaures. Però a Catalunya l’existència de dinosaures no és ciència-ficció, ja que disposem d’un ric patrimoni paleontològic. Mostres del rastre que els dinosaures van
deixar a casa nostra els podem trobar, per exemple, a les niuades d’ous de Basturs o a les petjades del jaciment de la Llau de la Costa (al Pallars Jussà). Aquestes restes daten del període cretaci, fa uns 65 milions d’anys. Seràs capaç d’identificar algun dels dinosaures que van poblar Catalunya?

Pregunta 23

Qüestió

23. Al Pallars Jussà s’han trobat nombrosos jaciments amb fòssils de dinosaure. Què són els fòssils?
(Només hi ha una resposta correcta.)

Respostes

a. Roques que s’assemblen a restes o rastres d’éssers vius.

b. Roques que, en erosionar-se, han adoptat formes que recorden les restes o els rastres d’éssers
vius del passat.

c. Restes o rastres d’éssers vius que s’han sedimentat amb la roca on es troben i que posteriorment
s’han mineralitzat.

d. Organismes o restes d’aquests que s’han incrustat a una roca com a conseqüència d’algun
fenomen natural catastròfic.

Realimentació

Pregunta 24

Qüestió

24. Alguns dels dinosaures que van habitar Catalunya en el passat eren herbívors. A dia d'avui no es pot afirmar quines plantes menjaven, ja que s’haurien de trobar fossilitzats els seus continguts estomacals o potser algun excrement fossilitzat. No obstant, s’han trobat espores fòssils i pol·len de plantes que van conviure amb els dinosaures. Potser algunes devien formar part de la seva dieta, però no es pot assegurar perquè el pol·len i les espores són partícules molt petites i poden ser transportades pel vent des de llocs molt allunyats. Les plantes que efectuen la seva pol·linització a través del vent són les que...
(Hi ha dues respostes correctes.)

Respostes

a. tenen flors oloroses i de colors vius.

b. produeixen una gran quantitat de pol·len.

c. produeixen grans de pol·len petits i lleugers.

d. tenen flors que produeixen abundant nèctar

Realimentació

Pregunta 25

Qüestió

25. Es vol construir un centre paleontològic. Una de les dades que cal analitzar és el contingut d’aigua dels sediments que hi ha a les tres possibles ubicacions d’aquest centre. Per fer aquesta valoració, tècnics de l’empresa constructora han agafat mostres dels sediments, després de dos dies de pluges continuades i les han portat al laboratori. Per tal de deshidratarles completament, les han emplaçat dins d’un mateix forn a 150 ºC durant 24 hores, mesurantne la massa a intervals de 6 hores. Els tècnics sabran que les han deshidratat completament quan la massa de les mostres es mantingui constant al llarg del temps. A partir de la massa que han perdut les mostres deshidratades, podran calcular el percentatge d’aigua.
El quadre següent mostra les dades que han obtingut:

Respostes

a. Gràfic 1

b. Gràfic 2

c. Gràfic 3

d. Gràfic 4

Realimentació

Pregunta 26

Qüestió

26. Quines incorreccions s’han comès en la recerca anterior?
(Marca les dues errades del procediment de recerca.)

Respostes

a. Les mostres no han estat en les mateixes condicions durant l’anàlisi.

b. No es pot assegurar que les mostres s’han deshidratat totalment.

c. Els intervals de temps per prendre dades no són regulars.

d. La quantitat inicial de mostra no és la mateixa

Realimentació

Pregunta 27

Qüestió

27. Un dinosaure que va viure durant el cretaci superior és el nodosaure. A partir de la informació que trobaràs a la clau dicotòmica, indica quin dels esquelets següents representa el nodosaure.
(Només hi ha una resposta correcta.)

Respostes

a. L’estructura 1

b. L’estructura 2

c. L’estructura 3

d. L’estructura 4

Realimentació