Omet navegació

ACTIVITAT 2: Pressió arterial

Pressió arterial

El metge ha dit a l’àvia Mercè que té la pressió arterial alta i que se l’hauria de vigilar. Per aquestmotiu, la Mercè ha decidit comprar-se un aparell per controlar-la des de casa, però el troba molt complicat i t’ha demanat que l’ajudis a fer-lo anar. A les instruccions s’explica que l’aparell mesura la pressió de la sang dins de les artèries mitjançant un braçalet que s’ha de posar al voltant del braç i que s’infla progressivament. Quan la pressió del braçalet és superior a la pressió de la sang, les artèries queden comprimides i la sang hi deixa de circular. Un cop la pressió és prou alta, el braçalet es va desinflant lentament i l’aparell mesura a quina pressió la sang comença a circular a batzegades (pressió màxima o sistòlica) i a partir de quina pressió la sang circula contínuament (pressió mínima o diastòlica)

Pregunta 10

Qüestió

10.  Abans d’ajudar l’àvia Mercè amb l’aparell convindrà aclarir què succeeix durant la sístole i la diàstole. Ambdós conceptes tenen a veure amb el cicle cardíac, que és la seqüència d'esdeveniments que tenen lloc des del començament d'un batec cardíac fins a l'inici del següent. A partir de la informació de les figures 1 i 2, indica quines afirmacions sobre el cicle cardíac són certes. (Hi ha dues respostes correctes.A partir de la informació de les figures 1 i 2, indica quines afirmacions sobre el cicle cardíac són certes.  (Hi ha dues respostes correctes.)

Respostes

a. Durant la diàstole ventricular, els ventricles estan relaxats.

b. Durant la diàstole ventricular, els ventricles es buiden de sang.

c. Durant la sístole ventricular, la sang surt del cor.

d. Durant la sístole ventricular, els ventricles envien sang a les aurícules del cor

Realimentació

Pregunta 11

Qüestió

11.  El cor permet que la sang faci arribar els nutrients i l’oxigen a totes les cèl·lules del nostre cos. A més, la sang rep de les cèl·lules tots aquells productes de rebuig que s’hagin generat perquè siguin conduïts als òrgans que s’encarreguen d’eliminar-los. La sang va als pulmons per… (Hi ha dues respostes correctes.)

Respostes

a. alliberar el CO2.

b. alliberar la urea.

c. obtenir nutrients.

d. obtenir O2

Realimentació

Pregunta 12

Qüestió

12. La circulació de la sang té lloc seguint un circuit molt ordenat. Observa l’esquema següent: La concentració d’oxigen va variant al llarg del circuit. D’acord amb la informació de l’esquema anterior, quines de les afirmacions següents són certes? (Hi ha dues respostes correctes.)

Respostes

a. Per la part dreta del cor hi passa sang rica en oxigen.

b. L’artèria aorta transporta sang oxigenada del cor cap als òrgans.

c. Les venes caves transporten sang rica en oxigen dels òrgans al cor.

d. L’artèria pulmonar porta sang pobra en oxigen del cor cap als pulmons.

Realimentació

Pregunta 13

Qüestió

13.  A partir de la informació de l’esquema de la pregunta anterior, sobre les artèries es pot dir que sempre…
(Només hi ha una resposta correcta.)

Respostes

a. arriben al cor.

b. surten del cor.

c. porten sang rica en oxigen.

d. porten sang pobra en oxigen.

Realimentació

Pregunta 14

Qüestió

14. Per practicar, comences per mesurar-te la teva pròpia pressió amb l’aparell. A la primera prova que fas obtens el resultat següent: Pressió sistòlica 118 mil·límetres de mercuri (mmHg). Pressió diastòlica 77 mil·límetres de mercuri (mmHg). En una pàgina web trobes aquesta classificació de la pressió arterial: Diries que la teva pressió és…
(Només hi ha una resposta correcta.)

Respostes

a. la màxima massa alta i la mínima massa baixa.

b. massa baixa.

c. massa alta.

d. normal

Realimentació

Pregunta 15

Qüestió

15. Com que hi ha diversos factors que modifiquen la pressió arterial, s’ha fet un estudi a un grup de persones (50 homes i 50 dones), amb un índex de massa corporal al voltant de 22 kg/m2. Els resultats obtinguts es mostren al gràfic següent: Quina és la pregunta que es volia respondre en aquest estudi? (Només hi ha una resposta correcta.)

Respostes

a. L’exercici físic intervé en la pressió arterial?

b. L’edat té algun efecte sobre la pressió arterial?

c. Els homes tenen la pressió arterial més alta que les dones?

d. L’índex de massa corporal és un factor que modifica la pressió arterial?

Realimentació

Pregunta 16

16. La pressió arterial d’una persona pot variar al llarg dels diferents moments del dia. Vols fer un experiment mesurant la teva pressió màxima i la teva pressió mínima en 4 moments ben repartits al llarg del dia.
Dissenya una taula que permeti recollir de manera ordenada les dades que obtindràs en fer l’experiment. Recorda que a la taula has d’especificar, al començament de les files i les columnes, què estàs mesurant i en quin moment. No cal que omplis la taula amb valors inventats.